ကၽႊန္ပ္တို႔၏ေက်ာင္း

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္း

 

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္း ရန္ကုန္ သည္ ၂၀၁၆ မွစတင္၍ ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ျပီး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေပသည္။ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ နွစ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာစကားအတန္း ကိုတက္ေရာက္ရသည့္ အျပင္  စပိန္ဘာသာစကားအတန္း ႏွင့္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား အတန္းမ်ားကိုလည္း စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

 

၂နွစ္မွစတင္၍၁၈ႏွစ္အထိ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းၾကီးမွ ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။ ျပင္သစ္သင္ရိုးညြန္တမ္း အတိုင္းသင္ၾကားျပီး ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန မွ ေထာက္ခံလတ္မွတ္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေပသည္။ 

 

ကၽႊန္ပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း

 

၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ တိုတယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပင္သစ္ကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ ေက်ာင္းသားမိဘအဖြဲ႔အစည္းမွ ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္အား ယခုထက္တိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္သည္ ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၏ အဖြဲ႔ဝင္မိတ္ဖက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ျပည္ပတြင္ရွိေသာ ျပင္သစ္ေက်ာင္း ၄၉၆ ေက်ာင္းတြင္ တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ျဖစ္သ လို ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ေထာက္ခံလတ္မွတ္ရရွိထားေသာ ျပင္သစ္သင္ရိုးညြန္တမ္းမ်ား အတိုင္းသင္ၾကားျပသေနေသာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတြင္တည္ရွိေသာ ၃၆ ေက်ာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္လည္းျဖစ္ေပသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျမိဳ႔ေတာ္ ရန္ကုန္၊ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိျပီး ျပင္သစ္နိုင္ငံသားတစ္ဝက္နွင့္အတူ ကြဲျပားျခားနားေသာ နိင္ငံေပါင္း၃၀ မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးမ်ားနွင့္ စုစုေပါင္း ၂၀၀နီးပါး တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနၾကပါသည္။

 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာ ဆရာမေပါင္း ၂၀ မွ တာဝန္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ေနျပီး အျခားေသာ ပညာေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဴ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

 

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ၾကီးထြားလာျခင္း

 

နွစ္စဥ္ မ်ားျပားလာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေရအတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွစတင္ကာ ေက်ာင္းကားအသံုးျပဳျပီး ေက်ာင္းဝန္းနွစ္ခု ကို ဆက္သြယ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဴဌာန တြင္ ေျပာင္းေရႊ့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။၂၀၂၀ ခုနွစ္မွစတင္ကာ ပို၍ က်ယ္ဝန္း စိမ္းစို ေသာ ေက်ာင္းဝန္းအသစ္မွ ေရကူးကန္ ၊ အဆင့္ျမင့္ အားကစား တပ္ဆင္မွဴမ်ားနွင့္အတူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။

 

ကၽြန္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ေက်ာင္းမ်ား

 

၂၀၁၇ခုနွစ္မွ စတင္ကာ အမွတ္()အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ဗဟန္း ျမို့နယ္နွင့္ မိတ္ဖြဲ့ခဲ့ျပီး  ရန္ကုန္ ဂ်ပန္အထက္တန္းေက်ာင္း နွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀နွစ္ေက်ာ္ကတည္းကပင္ မိတ္ဖြဲ့ခဲ့ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမွဴမ်ား ၊ အားကစားမ်ား နွင့္ ပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္စြာ ျဖင့္ ေဝမွ်ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

ေက်ာင္း၏ ျခေသၤ့ နွင့္ ယိုးဆပ္ကပ္စဲ

 

ထင္ရွားသည့္ သတင္းေထာက္၊ စူးစမ္းရွာေဖြသူ၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမား၊ နာမည္ေက်ာ္ ျပင္သစ္ စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ယိုးဆပ္ကပ္စဲသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အေၾကာင္း စူးစမ္းရွာေဖြရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ အေမ့ေလ်ာ့ခံ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယိုးဆပ္အား လာဗဲလီေဒဇူဘီ (ပတၱျမားေတာင္ၾကား) အမည္ရွိ စြန္႔စားခန္းႏွင့္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ ဝတၱဳရွည္ႀကီးတစ္ပုဒ္ ေရးျဖစ္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

 

သူသည္ ပထရစ္ရွာဆိုသည့္ ကေလးမေလးနွင့္ ျခေသၤ့ တစ္ေကာင္ ၾကားမွ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇာဥ္အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ ျခေသၤ့ေခါင္းစဥ္ရွိေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကိုလည္းေရးသားခဲ့ပါေသးသည္။ ေက်ာင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္သည္ ထိုသမိုင္းဝင္ အနုပညာရွင္ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 


ဝင္ခြင့္မ်ား

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာသင္နွစ္အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္သည္ ျပင္သစ္စကားမေျပာသူမ်ား အပါအဝင္ မူလတန္းၾကိဳ အတန္းမွ ၁၈နွစ္ ျပင္သစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းဒီဂရီ ရသည္အထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။ အတန္းမ်ားအတြင္း လစ္လပ္မွဴအတိုင္းအတာေပၚမူတည္ျပီး တစ္နွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားအား လက္ခံ ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး ထံတြင္ တိုက္ရိုက္ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။ သိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္   secretaire@lfir.org  အတြင္းေရးမွဴးထံ ဆက္သြယ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္မေနပါနွင့္။

 


Enrollment form

Télécharger
FICHE D'INSCRIPTION - ENROLMENT FORM(2).
Document Adobe Acrobat 1.4 MB

Financial regulations

Télécharger
LFIR - FINANCIAL REGULATIONS AND REGISTR
Document Adobe Acrobat 4.4 MB


၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာသင္နွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခမ်ား

 

ေက်ာင္းလခမ်ားတြင္ ပထမဆံုး မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း ၊ နွစ္စဥ္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း နွင့္ ေက်ာင္းလခမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းမွထြက္ခြာျပီး  ျပန္အပ္နွံသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ပထမဆံုး ေက်ာင္းအပ္နွံသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။

 

ႏွစ္စဥ္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးသည္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တတိယေျမာက္အတန္း ၊ ပထမေျမာက္အတန္းနွင့္ ေနာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေၾကးမ်ားလည္း အဆိုပါ မွတ္ပံုတင္ေၾကးတြင္ ပါဝင္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

 

 

ေက်ာင္းလခမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏လည္ပတ္မွဴ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းတြင္ ကေလး နွစ္ေယာက္အပ္နံအျပီး ေမြးခ်င္းထဲမွ သံုးေယာက္ေျမာက္ကေလး အပ္နွံလွ်င္ျဖစ္ေစ အငယ္ဆံုးကေလး အပ္နွံလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းလခ၏ ၁၅% ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

 

မူလတန္းၾကိဳ ပထမႏွစ္ (Nursery 1)အတန္းသည္ မနက္ ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွ  ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ ေန႔လည္စာ မစားမီ အခ်ိန္ထိသာဖြင့္လွစ္သည္။

 

* မိဘမ်ား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီ မွ ကေလးပညာေရးအတြက္  ေထာက္ပံံ့ေၾကး မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ ေက်ာင္းလခေအာက္ေလွ်ာ့နည္းျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ေပးေခ်ျခင္း နွန္းထားျဖင့္ ေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ားကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ ေၾကး မေပးေၾကာင္း သက္ေသစာရြက္ လိုအပ္ပါသည္။ တျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ အလုပ္မွေပးေခ်ေပးျခင္း နွုန္းထားျဖင့္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

 

 

**ေက်ာင္းလခ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို့မဟုတ္ အားလံုး ကို မိဘမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးေဆာင္နိုင္ပါသည္။အလုပ္မွ ေပးေခ်ေပးျခင္းနွုန္းထားျဖင့္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။