Bienvenue   မဂၤလာပါ    Welcome


မဂၤလာပါ LFIR ေက်ာင္းမွ ၾကိဳဆိုပါသည္

 


Lycee Français International De Rangoun ( French International School Of Yangon ) LFIR ေက်ာင္းသည္ The Agency For French Education Abroad (AEFE) ၏ Asia Pacific Region အတြင္းမွ အဖြဲ ့၀င္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအၿဖစ္ ယခုအခါတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ္ ႏုိင္ငံကာအဆင့္မွီ  ၿပင္သစ္သင္ရုိးညြန္းတမ္းႏွင့္တကြ “မူၾကိဳမွ အထက္တန္း”အထိ သင္ၿကားေပးေနေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းၿဖစ္ပါသည္။


About

Lycee Français International De Rangoun ( French International School Of Yangon ) LFIR ေက ်ာင္းသည္ The Agency For French Education Abroad (AEFE) ၏ Asia Pacific Region အတြင္းမွ အဖြဲ ့၀င္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအၿဖစ္ ယခုအခါတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ၿပင္သစ္သင္ရုိးညြန္းတမ္းႏွင့္တကြ “မူၾကိဳမွ အထက္တန္း” အထိ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းၿဖစ္ပါသည္။ 

 

Télécharger
welcome.pdf
Document Adobe Acrobat 41.9 KB

AEFE

AEFE သည္ၿပင္သစ္
သင္ရုိးညြန္းတမး္မ်ားကို
ၿပ႒န္းေနေသာ နုိင္ငံတကာအဖြဲ ့
အစည္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။

Télécharger
AEFE.pdf
Document Adobe Acrobat 29.7 KB

Curriculum

AEFE (The Agency for French Education Abroad) ၏ အဖြဲ ့၀င္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစဥ္မၿပတ္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိခဲ့ရာ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသာ၊ေက်ာင္းသူေပါင္း 170 ၿဖင့္ရပ္တည္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။

 

ေအာင္ၿမင္မုွွေတြးရခဲ့တဲ့ မူၾကိဳအတန္းေတြကအခုခ်ိန္မွာေတာ့ မူၾကိဳအတန္းသစ္ေတြၿဖစ္သည့္ အသက္ ၃ႏွစ္ ႏွင့္ ၄ႏွစ္အရြယ္တို ့ကိုပါဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

Teachers

LFIR ေက ်ာင္း၏ ဆရာ၊ ဆရာမ ၉၀ % သည္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ သင္ၾကားေရ
လိုင္စင္ရ ဆရာ၊ ဆရာမ မ ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ 
မူၾကိဳအတန္း အတြက္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ CEPE ႏွင့္ အထက္တန္းေက ်ာင္းသားမ ်ားအတြက္ CAPES or Aggregation ရရွိထားၿပီးတာ အရည္အခ ်င္းၿမင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ
မ ်ားၿဖစ္ပါသည္။ 

Fees

ၿပင္သစ္ အထက္တန္းေက ်ာင္းသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ  အၿခားေသာႏုိင္ငံတစ္ကာ အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားထက္ ပိုမို သက္သာေစရန္ၿပဳလုပ္ထားပါသည္။ News

  ဒီရက္သတၱပတ္မွာေတာ့ LFIR ေက ်ာင္း၏ ေက ်ာင္းပြဲေတာ္ က ်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပပြဲမ ်ားစြာပါ၀င္သည့္ ၿပဇတ္မ်ား၊ အကမ ်ား ၊ စကိတ္စီးၿပခ ်င္းမ ်ား၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ၿပဇတ္မ ်ား ၊ 
သီးခ ်င္းမ ်ား အၿပင္ LFIR ေက ်ာင္း၏ နာမည္ ေက ်ာ္ၾကားသည့္ ဆပ္ကပ္ပြဲမ ်ားအပါအ၀င္ ၊ ကေလးမ ်ားအတြက္ ကစားပြဲမ ်ား အပါအ၀င္၊ အစားအေသာက္မ ်ားပါ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

LFIR SCIENCE WEEK 18-21 JUNE 2018 
သိပၸံ ရက္သတၱပတ္ ၿဖစ္ပါသည္  (ဇြန္လ ၁၈ - ၂၁ )Announcements

LIFR ေက ်ာင္းမွ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူမ်ားကို လက္ခံၾကိဳဆိုပါသည္။

(Re-)Enrollment for school year 2018-2019 is open

 

Please take part in the survey. Your answers will assist us to anticipate in the growth of the LFIR!

                                       Take the survey >>

 

 

FIRST DAY 27th OF AUGUST 2018
ဆက္သြယ္ရန္

 

French International School of Yangon
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး - Mr. Christophe Cassin
အမွတ္ ( ၆၁) အင္းယားၿမိဳင္လမ္း
ဗဟန္းၿမိဳ ့နယ္ ရန္ကုန္

ရုံဖြင့္ခိ်န္
တနလၤာေန ့မွ ေသာၾကာေန ့ထိ
မနက္ ၀၈း၀၀ မွ ၀၄း၀၀ ထိ
ဖုန္း - ၀၉ ၄၅ ၇၄ ၉၉ ၀၆၃
အီးေမးလ္ - secretaire@lfir.org